Kredyt samochodowy – lista dokumentów niezbędnych w banku

Kredyt samochodowy jest jednym z częściej wybieranych dla zrealizowania płatności za auto, zarówno nowe jak i używane. Poza leasingiem, który wybierany jest zwykle przez przedsiębiorców, stał się jednym z tańszych sposobów finansowania zakupów aut, głównie z racji niższego oprocentowania, niż przy kredycie gotówkowym. Jako kredyt celowy wiąże się z dostarczaniem większej liczby dokumentów do banku. Jakie warto przygotować jeśli już wybierzemy ofertę kredytową?

Potrzebne będą dane kredytobiorcy, głównie dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody (dla zbadania zdolności kredytowej, w tym w przypadku umowy o pracę – będzie to zaświadczenie pracodawcy, przy świadczeniach emerytalno-rentowych – odcinek renty/emerytury lub decyzja organu rentowego, dla prowadzących działalność gospodarczą – poza dokumentami rejestrowymi niezbędne będzie zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów i formie opodatkowania).

Najczęściej banki żądają, jeśli mowa o dokumentach dotyczących kredytowanego pojazdu:
dla samochodu salonowego – faktury proforma i ostatecznej
dla auta z komisu (używanego) – faktury proforma i ostatecznej, dowodu rejestracyjnego i jeśli jest – karty pojazdu
dla pojazdu używanego od osoby fizycznej – niezbędna będzie umowa przedwstępna i ostateczna kupna-sprzedaży, dowód rejestracyjny, karta pojazdu i dowód osobisty osoby sprzedającej auto (obecnego właściciela)
dla aut sprowadzonych z zagranicy – wymagane dokumenty jak wyżej, z tłumaczeniem przysięgłym.

Istnieje także możliwość refinansowania kredytu samochodowego z innego banku. Wówczas niezbędna będzie aktualna umowa kredytowa z aneksami i bieżącym harmonogramem spłat, dokumenty jw. oraz umowy obecnie funkcjonujących zabezpieczeń dokonanych przez bank pierwotny, w jakim mamy kredyt samochodowy.

Rzecz jasna co bank, to inne wymagania. Nie bądźmy zdziwieni jeśli lista wymaganych dokumentów zostanie wydłużona. Przed podpisaniem umowy trzeba będzie je wszystkie dostarczyć, by bank ocenił ryzyko i zdecydował, czy może czy nie udzielić nam kredytu na zakup auta. Oczywiście należy pamiętać, że kredyty celowe związane są też z zabezpieczeniami – bank ponosi pewne ryzyko, a np. zastaw rejestrowy pozwoli mu na odzyskanie chociaż części należności, jeśli przestaniemy spłacać kredyt. Bank zwykle jest też wpisany jako współwłaściciel pojazdu będącego przedmiotem kredytowania.

Leave a Reply